• BIST 110.932
  • Altın 174,742
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C

"İşsizlik normalin 2 katı"

"İşsizlik normalin 2 katı"
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Türkiye’nin övündüğü genç nüfusunun önlem alınmaması halinde patlayacak bomba gibi olduğunu söyledi.

Bugün Gazetesi'nden Mustafa Yağmurlu'nun haberine göre, bu yıl dör­dün­cü­sü dü­zen­le­necek Ge­le­ce­ğin Gü­cü Gi­ri­şim­ci­ler (G3) Fo­rumu hak­kın­da bil­gi ve­ren TOBB Genç Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Sa­ban­cı, gi­ri­şim­ci­li­ğin or­ta ve uzun va­de­de po­zi­tif iş­ler or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Tür­ki­ye­’de yıl­da 800 bin gen­cin iş bul­mak için pa­za­ra çık­tı­ğı­nı ak­ta­ran Sa­ban­cı, is­tih­dam ve gi­ri­şim­ci­lik hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di:

Kamuda istihdam azalıyor

"Genç nü­fu­su­muz avan­taj gi­bi gö­rü­nü­yor ama bu genç­le­re iş bu­la­maz­sak, genç nü­fu­su­muz pat­la­ma­ya ha­zır bir bom­ba gi­bi du­ru­yor. 800 bin ki­şi­nin 5’te 1’i iş bu­la­mı­yor. Genç­ler­de iş­siz­lik ora­nı nor­mal iş­siz­li­ğin 2 ka­tı." Ka­mu is­tih­da­mı­nın, eko­no­mik mo­del­den do­la­yı kü­çül­dü­ğü­nü kay­de­den Sa­ban­cı, özel sek­tör­de ise yer­le­şik fir­ma­la­rın da­ha az in­san­la da­ha faz­la­ iş yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı kay­det­ti. Gi­ri­şim­ci­li­ğin is­tih­dam sağ­la­mak için bir fır­sat ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Sa­ban­cı, dün­ya­da ye­ni is­tih­dam oluş­tu­ran fir­ma­la­rın ço­ğu­nun 5 ya­şın­da ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

Psi­ko­lo­jik des­te­ğe ih­ti­ya­ç var

Sa­ban­cı, “Gi­ri­şim­ci sa­yı­sı ar­tın­ca, is­tih­da­ma kat­kı sağ­la­nı­yor. Oluş­tur­du­ğu­muz plat­form­la genç­le­re gi­ri­şim yap­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak mo­ti­vas­yo­nu ver­me­ye ve sis­te­mi oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu dö­nem­de ül­ke­nin psi­ko­lo­jik des­te­ğe ve mo­ti­vas­yo­na ih­ti­ya­cı va­r” di­ye ko­nuş­tu.

Forum TOBB'u açtı

2009 yı­lın­da TOB­B’­un ön­cü­lü­ğün­de bu plat­for­mu oluş­tur­duk­la­rı­nı ak­ta­ran Sa­ban­cı, “Bu­gün eko­sis­tem TOB­B’­u aş­tı. İçin­de STK’­lar, üni­ver­si­te­ler, An­ka­ra ve ya­tı­rım­cı­la­rın ol­du­ğu bü­yük bir ya­pı­ya dö­nüş­tü. 2009 yı­lın­da ya­pı­lan an­ket­te Tür­ki­ye­’de gi­ri­şim­ci ora­nı yüz­de 6, bu yıl­ki ve­ri ise 12. 2. Tür­ki­ye­’de gi­ri­şim­ci ol­mak is­te­yen­le­rin ora­nı yüz­de 31, ge­liş­miş ül­ke­ler­de bu oran yüz­de 14 ci­va­rın­da. Gi­ri­şim­ci­lik adı­na bir kı­vıl­cım ve mo­ti­vas­yon var. Bi­zim bu mo­ti­vas­yo­nu güç­len­dir­me­miz ve de­vam et­tir­me­miz la­zı­m” di­ye ko­nuş­tu. 

'Yırtıcı fikirler için toplanıyor'

G3 Forum, bu yıl doğadan esinlenerek girişimci ve girişimci adaylarının ‘Yırtıcı Fikirleri’ni, kurt, kaplan, şahin ve baykuş temasıyla, 18 Kasım’da iş dünyasından sivil toplum temsilcilerine kadar birçok uzmanla bir araya getirecek.

Geleceğin Gücü Girişimciler (G3 Forum), bu yıl 4. kez iş dünyasının önde gelen isimlerini, girişimci adaylarını, öğrencileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek.

Ali Sabancı Acun'u sorgulayacak

Fo­rum hak­kın­da bil­gi ve­ren G3 Plat­form Baş­ka­nı Gül­den Yıl­maz, “Fo­ru­mun ka­pa­nış bölümün­de ba­şa­rı­lı gi­ri­şim­ci Acun Ilı­ca­lı, iş ha­ya­tın­da­ki tec­rü­be­le­ri­ni genç gi­ri­şim­ci­ler­le paylaşa­cak.

Fo­ru­m’­da TOBB Genç Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Sa­ban­cı, Acun Ilı­ca­lı­’nın ba­şa­rı basa­mak­la­rı­nı na­sıl çık­tı­ğı­nı sor­gu­la­ya­cak” de­di.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim