• BIST 110.932
  • Altın 174,529
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C

Gizli ortak AKP'linin oğlu mu?

Gizli ortak AKP'linin oğlu mu?
Mar­ma­ray skan­da­lı­ Mec­lis’e taşındı. Ka­mu­ya sı­nav­sız alı­nan per­so­nel­le­rin de araş­tı­rıl­ma­sı ta­lep edildi. ‘VIP tor­pi­l’ lis­te­le­rin­de dikkat çeken isimler...

Tanrıkulu, ‘şir­ke­tin Tür­ki­ye­’de­ üst dü­zey­ gö­revli bi­rinin oğ­lu ol­up olmadığını sordu. CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Sez­gin Tan­rı­ku­lu, Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun ya­zı­lı ola­rak ce­vap­lan­dır­ma­sı için TBMM Baş­kan­lı­ğı­’na so­ru öner­ge­si ver­di.
 
Tan­rı­ku­lu, şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:
 
- Güney Kore Hyundai Rotem firmasından satın alınan 38 adet 10’lu vagonun (toplam 380 vagon) Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arasındaki hatta da kullanılabilecek durumda olmadıkları iddiası doğru mu? Vagonların akibetine olacak; çöpe mi atılacak, hurdaya mı çıkarılacak?
 
- Ada­pa­za­rı­’n­da 2006’da Gü­ney Ko­re Hyun­da­i Ro­tem ve Hyun­da­i Cor­po­ra­ti­on, Tür­ki­ye­’den de TCDD, TÜ­VA­SAŞ ve Ha­co şir­ket­le­ri­nin or­tak­lı­ğı ile ku­ru­lan EU­RO­TEM ad­lı şir­ket giz­li or­tak­la­rın­dan bi­ri­nin Tür­ki­ye­’de­ki çok üst dü­zey­de gö­rev ya­pan bi­ri­si­nin oğ­lu ol­du­ğu id­di­ası doğ­ru mu­dur? İd­di­a doğ­ruy­sa bu ki­şi kim­dir?
 
- EUROTEM adlı firmadan 2007 yılından bugüne dek T.C.D.D'ye toplam ne kadar tutarda vagon satışı yapılmıştır? T.C.D.D zaten kendi vagon fabrikası T.C.D.D'ye bağlı ortaklığı TÜVASAŞ gibi bir üreticiye sahipken hangi gerekçeler ile EUROTEM'den vagon satın almaktadır?
 
- Marmaray Projesi bahane edilerek T.C.D.D bağlı ortaklığı TÜVASAŞ’ın asli görevinin devreden çıkarılmasının Türkiye'ye 2007 yılından bugüne dek yüklediği zararların toplam tutarı ne kadardır?"
 
BÜYÜK KIYAK MECLİS'TE
 
CHP, AKP’li bakan ve vekillerin akrabalarının devlet kadrolarına sınavsız alınmasını Meclis’e taşıdı. Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.
 
CHP’­nin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı ‘VİP Tor­pil Lis­te­si­’nin ve is­tis­na­i me­mur ata­ma­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı için Mec­li­s’­te araş­tır­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı talep edil­di. CHP Söz­cü­sü Ha­luk Koç ön­cü­lü­ğün­de ha­zır­la­nan araş­tır­ma ko­mis­yo­nu öner­ge­si, bir­çok CHP’­li ve­ki­lin des­te­ğiy­le Mec­lis Başkanlı­ğı­’na su­nul­du. Öner­ge­de, ka­mu­ya sı­nav­sız alı­nan per­so­nel­le­rin araş­tı­rıl­ma­sı ta­lep edil­di.
 
CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ka­dir Öğüt, “Sü­rek­li is­tis­na­i kad­ro­lar kul­la­nı­lı­yor. Bu yol­la so­rum­suz bir şe­kil­de per­so­nel alı­nı­yor. Ya­pı­lan­la­rın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı ile il­gi­li ça­lış­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­lı­” di­ye ko­nuş­tu.
 
CHP Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li Ali İh­san Kök­türk de “E­şit­li­ğe ve ada­le­te ay­kı­rı ata­ma­la­rın her da­im kar­şı­sın­da­yız. Tor­pil skan­dal­la­rı­nın üs­tü­nün ör­tül­me­me­si için mü­ca­de­le ede­ce­ğiz” dedi.
 
‘TOR­PİL LİS­TE­Sİ­’N­DEN ÇAR­PI­CI İSİMLER
 
Ha­luk Ko­ç’­un 2 haf­ta aray­la açık­la­dı­ğı ‘VIP tor­pi­l’ lis­te­le­rin­de dik­kat çe­ken ba­zı isim­ler şöy­le:

 
İb­ra­him Er: Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın tey­ze­si­nin oğ­lu. Da­nış­tay üye­li­ği­ne atan­dı.
 
Re­cep Ali Er: Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın tey­ze­si­nin oğ­lu. Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür yar­dım­cı­lı­ğı­na atan­dı.
 
Ad­nan Er: Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın tey­ze­si­nin oğ­lu. Ri­ze Re­cep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Ge­nel Sek­re­ter­li­ği gö­re­vi­ne ge­ti­ril­di.
 
Se­vi­lay Ünal: Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın da­nış­ma­nı ve ko­nuş­ma­la­rı­nın me­tin ya­za­rı Ay­dın Üna­l’­ın eşi. Yurt Dı­şı Türk­ler ve Ak­ra­ba Top­lu­luk­lar Başkanlı­ğı­’n­da uz­man ola­rak ça­lı­şı­yor.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim