• BIST 110.932
  • Altın 175,230
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C

CHP'den tutanak sahteciliği için suç duyurusu

CHP'den tutanak sahteciliği için suç duyurusu
Kağıthane’de CHP oylarının eksiltilerek AK Parti oylarının artırıldığı tespit edildi. Seçim Kurulu, tutanaklardaki sahtecilikle ilgili savcılığa suç duyurusu yaparken, CHP seçimin iptalini istedi.

CHP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Oğuz Ka­an Sa­lı­cı, İs­tan­bul Ka­ğıt­ha­ne­’de­ki se­çim­de sah­te­ci­li­ğin res­mi ev­rak yo­luy­la tes­pit edil­di­ği­ni söy­le­di. Sa­lı­cı, CHP’­nin al­dı­ğı oyun bir ka­lem oy­nat­ma­sıy­la azal­tıl­dı­ğı­nı, AK Par­ti­’nin al­dı­ğı oyun da yi­ne ka­lem oy­nat­ma­sıy­la ar­tı­rıl­dı­ğı­nı ör­nek­ler­le an­lat­tı. Sa­lı­cı, “1033 nu­ma­ra­lı san­dık­ta be­le­di­ye mec­lis oy­la­rı 101. An­cak tu­ta­na­ğıa 1 ola­rak ge­çi­ril­miş. Ay­nı şe­kil­de AK­P’­nin sa­yım cet­ve­lin­de­ki il­çe be­le­di­ye mec­lis oyu 91, an­cak tu­ta­na­ğı­ 191 ola­rak kay­de­dil­miş. Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı oy­la­rın­da AKP oyu 100 çı­kı­yor an­cak tu­ta­na­ğa 155 ola­rak ge­çi­ril­miş. Fark­lı bir san­dık­ta CHP oyu­ 184 ol­ma­sı­na kar­şın, tu­ta­na­ğa 4 ola­rak ge­çi­ril­miş” diye konuştu.

OY KAYDIRILDIĞININ İSPATI

İti­raz­lar so­nu­cu de­ği­şen oy oran­la­rı­nı Sa­lı­cı şöy­le ak­tar­dı: “Ka­ğıt­ha­ne­’de bü­yük­şe­hir­ oyu 952, il­çe be­le­di­ye­si oyu 982, mec­lis­ oyumuz da 1016 ar­tı­yor. Ya­ni CHP oyu 2 bin 950 ar­tıyor.  AK­P’­nin ha­ne­sin­den de 3 bin 210 oy çı­ka­rı­lı­yor. Ka­ğıt­ha­ne İl­çe Se­çim Ku­ru­lu, bü­tün tu­ta­nak­lar­da el­le tah­ri­fat ya­pı­la­rak se­çim so­nuç­la­rıy­la oy­nan­dı­ğı­nı net şe­kil­de ka­bul edi­yor. 36 san­dık­ta ka­lem­le bir par­ti­den di­ğerine yapılan sahte ak­tar­ma­ların kim­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nın tes­pi­ti için de İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­rusu yapılmasına ka­rar ve­ri­yor. Bu ka­rar Ka­ğıt­ha­ne se­çim­le­rin­de ale­ni şe­kil­de CHP oy­la­rı­nın AK­P’­ye kay­dı­rıl­dı­ğı­nın res­mi­dir. Se­çim­deki hi­le ve sah­te­kar­lığın il­çe se­çim ku­ru­lu va­sı­ta­sıy­la açık ör­ne­ği­dir. Öyle görünüyor ki seçim kurullarına fare girmiş oyları kemirmiş. Bu se­çi­min ip­tali ge­re­kir.”

“Talebimiz reddedilirse YSK’ya başvuracağız”

CHP An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Man­sur Ya­vaş ile il­gi­li CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Tez­can ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Tez­can, se­çim ge­ce­si baş­ken­tte bir Me­lih Gök­çe­k’­in bir de aday­la­rı Man­sur Ya­va­ş’­ın ka­zan­dı­ğı­nın açık­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Tez­can, “Git­ti gel­di ta­bi­ri ca­iz­se. 25 il­çe­de ek­sik­lik­ler ne­ti­ce­sin­de oy­la­rın ye­ni­den sa­yıl­ma­sı için iti­raz­da bu­lun­duk. İtiraz talebimiz reddedilirsen YSK’ya başvuracağız AK Par­ti­’nin oyu tu­ta­nak­tan bir­leş­tir­me tu­ta­na­ğı­na ge­çer­ken da­ha yük­sek, CHP’­nin de da­ha az ge­çi­ri­lmiş. Bir diğer önem­li ha­ta da bun­la­rın top­lam­la­rı­” di­ye ko­nuş­tu. An­ka­ra­’da 124 bin oyun ge­çer­siz sa­yıl­dı­ğı­nı açık­la­yan Tez­can, “500 oy ar­tan böl­ge­ler var” di­ye ko­nuş­tu.

YSK’ya ‘güven’ çelengi

Ankara’da CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a destek veren bir grup YSK önüne ‘YSK’ya güveniyoruz’ yazılı çelenk bıraktı. Grup polise çiçek verdi.

www.aksiyonhaber.com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim