• BIST 95.852
  • Altın 190,976
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C

A vitamini eksikliği gece körlüğü sebebi

A vitamini eksikliği gece körlüğü sebebi
Genetik özelliğe sahip gece körlüğü, bilinen en tehlikeli göz hastalıkları arasında

Halk ara­sın­da ‘ta­vuk­ka­ra­sı­’ ola­rak bi­li­nen ge­ce kör­lü­ğü has­ta­lı­ğı­nın en bü­yük se­be­bi­nin A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ve­ni Vi­di Göz Grup Uz­man­la­rın­dan Op. Dr. Akın Ak­yurt, ge­ce kör­lü­ğün­de, has­ta­nın gör­me se­vi­ye­si­nin yo­ğun ışık­ta, loş or­tam­da, ge­ce­le­yin ya da ala­ca­ka­ran­lık­ta mi­ni­mum se­vi­ye­ye in­di­ği­ni, gör­me­nin bu­la­nık­la­şıp, ci­sim­le­rin se­çi­le­me­di­ği­ni söy­le­di.
Op. Dr. Akın Ak­yurt, “Ge­ce kör­lü­ğü kü­çük yaş­lar­da pek be­lir­gin ol­ma­sa bi­le ya­şa bağ­lı ola­rak ge­li­şir. Hüc­re ölü­mü du­ra­na ka­dar iler­le­yen has­ta­lık, bel­li bir za­man son­ra kör­lü­ğe ne­den olu­r” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du. Ak­yurt; ge­ce kör­lü­ğü­nün ne­de­ni ola­rak A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­nin so­rum­lu ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

A vi­ta­mi­ni kay­nak­la­rı

Gö­zü­mü­zün ar­ka kıs­mın­da iki çe­şit alı­cı hüc­re bu­lu­nu­yor: Ko­ni bi­çim­li hüc­re­ler ve ço­mak bi­çim­li hüc­re­ler.
Ci­sim­le­rin renk­le­ri­ni ve de­tay­la­rı­nı al­gı­la­ma­mı­zı sağ­la­yan ko­ni bi­çim­li hüc­re­ler, gö­zün ağ ta­ba­kasında bi­ri­ke­rek sa­de­ce par­lak ışık­ta uya­rı­lı­yor. Bu bö­lü­mün et­ra­fın­da ço­mak bi­çim­li hüc­re­ler bu­lu­nu­yor ve dü­şük ışık­ta da­hi nes­ne­le­rin gö­rül­me­si­ni sağ­lı­yor.
Ço­mak hüc­re­le­rin içe­ri­sin­de ge­ce gör­me­yi sağ­la­yan ro­dop­sin pig­men­ti bu­lu­nu­yor. Ro­dop­sin, ışı­ğa du­yar­lı bir pig­ment ol­du­ğu için ha­re­ke­te ge­çi­ril­di­ği za­man ge­ce gör­me­yi sağ­lı­yor.
“Bu pig­men­ti ise ha­re­ke­te sa­de­ce A vi­ta­mi­ni ge­çi­ri­yo­r” di­yen Ak­yurt söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: ”Bun­dan do­la­yı A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ge­ce kör­lü­ğü­nün en önem­li se­bep­le­rin­den bi­ri­dir. Ge­ce kör­lü­ğü­nün di­ğer bir ne­de­ni ise ge­ne­tik yat­kın­lık­tır.

Ül­ke­miz­de ak­ra­ba ev­li­lik­le­ri­nin çok ya­pıl­ma­sı ne­de­niy­le sık rast­la­nan has­ta­lık­tır. A vi­ta­mi­ni en çok ba­lık­ta, süt ve süt ürün­le­rin­de, ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler­de, yu­mur­ta gi­bi gı­da­lar­da var. A vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği gö­zal­tı le­ke­le­ri de ya­pa­bi­li­yor. Ay­rı­ca ba­ğı­şık sis­te­mi­ni za­yıf­la­tı­yor, göz ku­ru­lu­ğu­na, si­vil­ce­le­re, diş eti ve ke­mik so­run­la­rı­na, yor­gun­lu­ğa ne­den olu­yor.”

Nasıl anlaşılır?

Ge­ce kör­lü­ğü­nün ya da di­ğer bir de­yiş­le ta­vuk­ka­ra­sı­nın en önem­li be­lir­ti­le­ri ara­sın­da şun­lar bu­lu­nu­yor:
Ka­ran­lık­ta net gö­re­me­mek. Ka­ran­lık­ta mey­da­na ge­len gör­me zor­lu­ğu bel­li bir sü­re son­ra loş ışık­ta ken­di­si­ni gös­ter­me­ye baş­lar. Gö­zün, çev­re­de olup bi­te­ni ye­te­ri ka­dar al­gı­la­ma­ma­sı so­nu­cun­da gün­düz bir yer­le­re çar­pa­bi­li­riz, aya­ğı­mız ta­kı­la­bi­lir ya da dü­şe­bi­li­riz.
Kon­san­tras­yon bo­zuk­lu­ğu
Işık çak­ma­sı ve et­ra­fın par­la­ma­sı
İle­ri de­re­ce as­tig­mat ve mi­yop
Eğer siz­de de bu be­lir­ti­ler varsa vakit kaybetmeden bir göz doktoruna muayene olmalısınız. Göz doktoru, gece körlüğünü teşhis edebilmek için göz dibi, göz alanı ve erg tetkikleri yapacaktır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim